Lidmaatschappen

Nederlandse Orde van Advocaten

 

In het belang van een goede beroepsuitoefening stelt de Nederlandse Orde van Advocaten een aantal eisen aan advocaten zoals wet- en regelgeving, gedragsregels en kernwaarden. Deze zijn allemaal terug te vinden op www.advocatenorde.nl. Voor Advocatenkantoor Ikiz is het vanzelfsprekend dat er aan deze eisen voldaan wordt.

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)

 

Naast het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Advocaten is advocatenkantoor Ikiz tevens lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Deze vereniging maakt zich sterk voor toegankelijke onafhankelijke rechtshulp voor iedereen: uitkeringsgerechtigden, werknemers, huurders, strafrechtelijk vervolgden, laagst betaalden en vreemdelingen. De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland streeft naar gefinancierde rechtsbijstand, zonder financiële blokkades, adequate honorering voor de advocaat en gegarandeerd hoge kwaliteit.