Sociaal zekerheidsrecht

Het rechtsgebied Sociaal Zekerheidsrecht omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen. De regelgeving heeft voornamelijk betrekking op de rechten en plichten bij bijstand, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

De belangrijkste expertises van mr. Ikiz zijn:

  • Uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid  en werkloosheid (bijvoorbeeld besluiten van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV)
  • Bijstand en bijzondere bijstand (bijvoorbeeld besluiten van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, SZMH, of een ander bestuursorgaan belast met Sociale Zaken)
  • Algemene Ouderdomswet (bijvoorbeeld besluiten van de Sociale Verzekeringsbank, SVB)

Indien u juridische bijstand kunt gebruiken met één van bovenstaande vraagstukken, kunt u contact met mij opnemen.