Privacy statement

Algemeen

Advocatenkantoor Ikiz waarborgt de privacy van deze gebruikers en de gebruikers van haar diensten. Er wordt met alle persoonsgegevens zorgvuldig omgegaan. Advocatenkantoor Ikiz houdt zich te allen tijde aan de eisen van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht met persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

 • Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Curriculum vitae en motivatiebrief
 • Eventuele stagebeoordelingen
 • Bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert
 • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt o.a. via correspondentie of telefonisch.

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken enkel en alleen bijzondere persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer  uitdrukkelijk toestemming hiervoor geeft. De volgende gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • Ras
 • Geloofsovertuiging of godsdienst
 • Taal
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gevoelige gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Vreemdelingennummer

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld worden alleen gebruikt met het doeleinde waarvoor zij zijn verstrekt. Wij baseren het gebruik van deze persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Op basis van artikel 6 sub b AVG is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om zo de overeenkomst met u na te komen. Verder verwerken wij persoonsgegevens op basis van artikel 6 sub f AVG. Het verwerken van persoonsgegevens is in dit geval noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door ons nooit langer bewaard dan dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn als volgt:

 1. Fysieke gegevens met betrekking tot uw zaakdossier: vijf jaar na afsluiten van uw zaak vanwege de beroepsaansprakelijkheid.
 2. Digitale gegevens met betrekking tot uw zaakdossier: twintig jaar na afsluiten van uw zaak vanwege de beroepsaansprakelijkheid.
 3. Administratieve en financiële gegevens: zeven jaar vanaf het moment van vastlegging vanwege de administratieplicht.
 4. Cliënt identificatiegegevens: zolang het kantoor wordt voortgezet vanwege het voorkomen van tegenstrijdig belang.
 5. Gegevens die worden verstrekt bij een sollicitatieprocedure: deze gegevens worden verwijderd nadat u dit aan ons heeft gevraagd of vier weken na de sollicitatieprocedure
 6. Overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt: vijf jaar vanaf het moment van vastlegging vanwege de beroepsaansprakelijkheid.

 

Hoe kunt u persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Voor vragen over inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunt u tijdens onze kantooruren contact met ons opnemen.

 

Wijzigen privacy statement

Advocatenkantoor Ikiz behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.